LET OP!! ONS EERSTVOLGENDE TRANSPORT VERTREKT OP 14 JUNI a.s. UIT UMBRIE.
GRATIS bezorging in NL boven € 125,-
Persoonlijke inkoop & advies
Snel en veilig betalen met IDEAL
Advies op maat? Vraag het sommelier Torben!

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Dit is de privacyverklaring van Casa San Carlo Olio & Vino. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Torben en Klaartje Heerze door middel van het klantensysteem van Casa San Carlo Olio & Vino en de verwerkingen via onze webwinkel www.casasancarlo.shop alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website https://www.casasancarlo.shop/
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;
 • Met u te communiceren via e-mail, telefoon, mobiele telefoon, berichten (SMS), postdiensten, sociale media en websites en u te updaten over Casa San Carlo-gerelateerd nieuws en informatie of om u te vertellen over producten of diensten die u mogelijks zouden interesseren, indien u ons toelating geeft dit te doen;
 • Uw vragen en verzoeken om aanvullende gegevens te beantwoorden;
 • U offertes te verschaffen die u specifiek hebt verzocht of u mededelingen te verschaffen waarvan u hebt aangegeven dat u ze wenst te ontvangen (bijvoorbeeld e-nieuwsbrieven, herinneringen aan de vervaldatum van uw abonnement);
 • Aan ons verrichte betalingen te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 

Veiligheid: Uw Persoonlijke Gegevens worden behandeld als persoonlijke, vertrouwelijke informatie door Casa San Carlo en we streven ernaar om Persoonlijke Gegevens die we beheren, ongeacht het format, te beschermen en te beveiligen op alle momenten. Wees u er echter van bewust dat geen enkele methode voor de overdracht van informatie via het internet of bewaring van gegevens volledig veilig is. Bijgevolg kunnen we niet in absolute termen garanderen dat de gegevens die u met ons deelt, zijn beschermd.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

Bedrijfsnaam- en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);

NAW-gegevens van de contactpersoon;

E-mailadres van de contactpersoon;

Telefoonnummer van contactpersoon;

IP-adressen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. In de praktijk betekent dit het volgende: zolang u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw voor- en achternaam en emailadres. Zodra u zich afmeldt van onze nieuwsbrief, ontvangt u geen marketingemails meer van ons. Zolang u klant van ons bent, bewaren wij uw NAW-gegevens (voor- en achternaam, adres en telefoonnummer(s), emailadres), voor een juiste afhandeling van onze diensten aan u. Als u geen actieve klant meer bent, maar u zich niet afmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw gegevens voor administratieve doeleinden, zoals onze Belastingopgave (Nederlandse en Italiaanse wetgevingen worden hierbij in acht genomen). Dit betekent dat wij uiterlijk 8 jaar na dato van uw laatste bestelling uw gegevens zullen verwijderen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Uw factuurgegevens zijn bijvoorbeeld bekend bij onze boekhouder, die onze wettelijk verplichte administratie verzorgd. Maar wij verkopen uw gegevens niet aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Casa San Carlo Olio & Vino slaat zelf geen cookies op om uw internetgedrag te analyseren of te gebruiken. Maar de hostingpartij van de webwinkel, Lightspeed, doet dat wel. Vandaar dat wij u er toch even op wijzen. Zij gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar een beveiligde server van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

Technische, functionele en analytische cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van onze website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. Verder maken wij gebruik van analytische cookies zodat we inzicht krijgen hoe onze website gebruikt wordt en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met derde partijen die onze website voor ons analyseren.

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijfsgegevens

Casa San Carlo Olio & Vino di Heerze Torben Nicolai 

Voc. San Carlo 1
05017 Monteleone d'Orvieto (TR), Umbrië.
Email: [email protected] / Website: www.casasancarlo.shop
partita IVA: 01473040556 / Camera di Commercio (KVK): TR-100401.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
GRATIS bezorging in NL boven € 125,-
Persoonlijke inkoop & advies
Snel en veilig betalen met IDEAL
Advies op maat? Vraag het sommelier Torben!